ข้อมูลสถิติ
ติดต่อเรา
 

ชมพู่ (Java-apple หรือ Waxaapple)

การปฏิบัติอื่นๆ
         การตัดแต่งกิ่งจะนิยมทำการตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร เพื่อง่ายต่อการเก็บการจัดทรงพุ่มการห่อผล และการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ช่วงที่ติดดอกต้องตัดแต่งดอกออกด้วย โดยให้เหลือในช่อได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือกิ่งหนึ่งไว้ประมาณ 4-5 ช่อ ๆละ 3-4 ผลช่อที่อยู่ใกล้ๆยอดไม่ควรเก็บไว้ เหลือไว้เฉพาะช่อดอกภายในทรงพุ่ม จะทำให้ผลผลิตดีกว่า
 

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
         การตัดแต่งกิ่งจะนิยมทำการตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร เพื่อง่ายต่อการเก็บการจัดทรงพุ่ม การห่อผล และการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ช่วงที่ติดดอกต้องตัดแต่งดอกออกด้วยโดยให้เหลือในช่อได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือกิ่งหนึ่งไว้ประมาณ 4-5 ช่อๆละ 3-4 ผลช่อที่อยู่ใกล้ๆยอดไม่ควรเก็บไว้เหลือไว้เฉพาะช่อดอกภายในทรงพุ่ม จะทำให้ผลผลิตดีกว่า

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

         •  ระยะติดผลให้ป้องกันโรคแอนแทรคโนสหรือผลเน่า โดยการพ่นสารเบนเลทหรือคาร์เบนดาร์ซิล
         •  แมลงวันทองป้องกันโดยการห่อผลหรือพ่นสารโดเมทโทเอท โมโนโครโตรฟอสหรือเหยื่อพิษ
             สารเมธธิลยูจินอลผสมกับมาลาไธออน
         •  หนอนแดงจะเจาะกินผลในช่วงดอกตูมๆอยู่ ป้องกันโดยใช้เมธาดิโดฟอส
         •  เพลี้ยไฟกัดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก ป้องกันโดยใช้สารไดเมทโธเอท

ปฏิทินการดูแลรักษา

ม.ค. – ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. – พ.ค.

มิ.ย. – ก.ค. – ส.ค. – ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. – ธ.ค.

- ระยะใบแก่

-ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันโรคแมลง

-ให้น้ำสม่ำเสมอ

- แทงช่อดอก

- ลดการให้น้ำ 30 %

- ติดผล

-ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกำจัดโรคแมลง

- ห่อผล

-ให้น้ำสม่ำเสมอ

-ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15

- เก็บเกี่ยวผลผลิต

-ให้น้ำสม่ำเสมอ

-ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21
ก่อนเก็บผล 20-26 วัน

- ตัดแต่งกิ่ง

- ใส่ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยสูตร 15-15-15

- เริ่มออกใบอ่อน

- ให้น้ำสม่ำเสมอ

- ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกำจัดโรคและแมลง

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

  1. ก่อนเก็บเกี่ยว โดยเริ่มห่อผลหลังจากดอกบานแล้วประมาณ 7 วัน ในช่วงที่ดอกเริ่มมีการพัฒนาเป็นรูปร่างของผลที่ชัดเจนควรปลิดให้เหลือช่อละ 3-4 ผลเท่านั้น โดยใช้ถุงพลาสติก ขนาด 6 x 14 นิ้ว เจาะรูไม่ต่ำกว่า 8 รู เพื่อจะช่วยให้ชมพู่มีผิวสวยขึ้น และป้องกันแมลงวันผลไม้
  2. การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบานแล้ว 30-35 วัน หรือ 25-30 วัน หลังห่อผล ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า โดยสังเกตลักษณะผิว โดยสีผิวจะเปลี่ยนและมีผลขนาดใหญ่ขึ้น ควรใช้กรรไกรตัดบริเวณขั้วในที่มือเอื้อมไม่ถึง หรือใช้ตะกร้อผ้าทำเป็นถุงรองรับผล และที่สำคัญคือ อย่าให้ผลผลิตช้ำ หรือเสียหาย
  3. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว นำมาไว้ในโรงเรือน พร้อมทั้งทำความสะอาด และคัดขนาดผลโดยเลือกผลที่เน่าเสีย หรือไม่ได้คุณภาพ จากนั้นนำไปบรรจุลงในเข่งหรือตะกร้า โดยพื้นจะต้องบุด้วยใบตองเพื่อป้องกันผลช้ำ
  4. การเก็บรักษา

          •  ถ้าเก็บรักษาในอุณหภูมิ 15-17 องศา จะเก็บได้ประมาณ 10-15 วัน
          •  กรณีส่งออกจะเก็บอุณหภูมิ 5 องศา จะเก็บได้ประมาณ 30 วัน

       หน้า  1 /  2 /   กลับหน้าหลัก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา(พืชสวน)
287 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0385-54915 โทรสาร 0385-54916
webmaster : aopdh01@doae.go.th